Hvem kan søke om forbrukslån?

I utgangspunktet kan enhver myndig person søke om og få et forbrukslån, men dette er regulert av hver enkelt lånetilbyder. Ulike parametre vil spille inn på både hvem som kan få et forbrukslån, og hvilke vilkår som vil være gjeldende.

Alder

Ofte vil en tilbyder av forbrukslån ha en minimumsgrense på 23 eller 25 år. Det er selvfølgelig også banker som tilbyr forbrukslån til alle som er myndig, men det vil ofte medføre en høyere effektiv rente, da lånetilbyder vil finne det usikkert i større grad jo yngre søker om forbrukslån er.

Inntekt

Lånetilbyder vil selvfølgelig se på inntekt når de vurderer om et forbrukslån skal innvilges. Ofte vil det være påkrevd å fremlegge lønnslipp, ligning eller annen dokumentasjon på inntekt. Dette er nødvendig, da lånetilbyder ønsker å se at evnene til å økonomisk håndtere forbrukslånet er tilstede. Normalt vil lånetilbyder kreve en minimum årsinntekt på 150 – 200 000 kr for å innvilge forbrukslånet. Dette vil også være med på å avgjøre både størrelse på forbrukslån og gjeldende vilkår for dette.

Statsborgerskap

Lånetilbydere vil ofte se på statsborgerskap i en søknad om forbrukslån. Dette fordi det kan vise seg å være vanskelig å inndrive penger fra utlandet. Normale krav er oftest norsk statsborgerskap eller at låntager har bodd i Norge de tre siste årene.

Betalingshistorikk

Forbrukslån vil ikke innvilges til søkere med aktive betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Dette er naturligvis fordi lånetilbyder vil finne graden av usikkerhet rundt betalingsevne og/eller betalingsvilje for stor til at forbrukslån kan innvilges. Så snart du har gjort opp utestående inkassosaker eller betalingsanmerkninger, vil du kunne søke om forbrukslån. Lånetilbyder trenger å forvisse seg om at du som får innvilget et forbrukslån er i stand til å håndtere dette.

Andre kriterier og faktorer

Lånetilbyder vil ofte be om utfyllende informasjon på andre områder i tillegg til de opplysninger de kan hente inn gjennom en kredittsjekk. Dette vil ofte være ting som omhandler sivilstatus og familieforhold. Dette er faktorer som påvirker vurderingen av lånesøknaden i form av trygghet og stabilitet for lånetilbyder. Hvor mange år du har bodd på samme adresse og hvor lenge kan ha betydning. I tillegg kan hvor lenge du har hatt samme jobb ha betydning. Slike faktorer kan påvirke vurderingen av lånesøknaden i form av trygghet og stabilitet for lånetilbyderne. Antall barn i husholdningen vil også kunne påvirke størrelsen på forbrukslån du kan få. Dette er faktorer som, i sammenheng med årsinntekt, vil påvirke betjeningsevnen på forbrukslån pr. mnd. En god betalingshistorikk her vil selvsagt være avgjørende og positivt. Men det kan også påvirke den månedlige betalingsevnen du har.

Samlet vil er dette andre faktorer som kan påvirke din søknad om forbrukslån:

  • Stabilitet mtp. botid på samme adresse
  • Antall barn
  • Tid i samme jobb
  • Eksisterende gjeld
  • Betalingshistorikk

Summen av informasjonen omtalt her vil avgjøre om lånetilbyder finner deg skikket til å betjene et forbrukslån, samt størrelsen på lånet.

Kan du søke om forbrukslån?

Konklusjonen er at i prinsippet kan alle myndige personer søke om et forbrukslån. Likevel er det ikke slik at alle myndige personer vil få innvilget dette. Lånetilbyder vil vurdere hvorvidt søker er økonomisk egnet til å bli innvilget et forbrukslån, basert på informasjon som hentes fra offentlige registre og som lånesøker oppgir i søknad.