Forbrukslån – Ting å tenke på før lånet tas opp

Når man vurderer å ta opp et forbrukslån så er det mange ting å tenke på. All informasjon som samles inn før en avtale signeres kan gjøre hverdagen lettere når innbetalingene begynner. 

De største avisene, blant andre billigeforbrukslån.no har ofte gode oversikter over ting man må tenke på før et lån inngås, og disse anbefales det å se på. Lånet skal betales uansett og jo bedre forberedt man er jo enklere blir denne prosessen.

For at oppussing av bad eller kjøkken, den nye båten eller familiebilen ikke skal bli for dyr så må disiplin og ærgjerrighet i forhold til de ekstra kostnadene være på topp. 

Med noen enkle tips og huskeregler kan dette gjøres håndterbart om det grunnleggende er på plass. Vær alltid sikker på at økonomien kan håndtere de ekstra utgiftene før et forbrukslån tas opp. Det er lett å gå i gjeldsfella om forberedelsene ikke er gode nok.

Renter og avdrag

Tenk over hva renten faktisk betyr for den totale lånekostnaden og sett dette opp mot hva som føles rimelig å måtte betale. Det er stor variasjon i rentenivåer hos de forskjellige långiverne, og dette vil gi store utslag på hva man til slutt ender opp med å betale. Avdragene er det som får lånet til å minke, og høyere avdrag gir kortere løpetid. Ved anledning er det alltid en god ide å betale inn litt ekstra utenom de ordinære innbetalingene.

Renter og lånetid er blant faktorene som påvirke hvor mye som skal betales i hver måned, og er vel det som påvirker hverdagen mest etter at lånet er inngått. Penger på bok føles godt når lånet kommer inn, men det skal betales ned og disse kommer fort. Om det velges et lån med avdragsfrihet i en periode vil dette påvirke totalsummen voldsomt, og bør unngås om mulig. Avdrag bør alltid prioriteres når lånet skal nedbetales.

Marginer

Før et forbrukslån tas opp er det veldig viktig å få full oversikt over egen økonomi. Det er en bakenforliggende årsak til at det er behov for lån, men det må være marginer så det er rom for innbetalingene når disse starter. En vanskelig situasjon kan bli enda verre om det ikke tas høyde for dette, og de fleste forbrukslån kan raskt gå til inkasso om ikke lånet betales i tide. Gode forberedelser gir sikkerhet og trygghet for låntakeren.

Størrelse på lån, løpetid og rente påvirker de månedlige innbetalingene, og ved å sette opp grundige budsjetter i forkant kan man få en oversikt over hva det faktisk vil innebære å ta opp et forbrukslån. Prioriter alltid å nedbetale lånet og sett opp en offensiv og grundig plan for å få til dette. Gode forberedelser er det viktigste en låntaker kan gjøre for å være rustet til å håndtere de økte månedlige utgiftene som vil komme.

Vær forberedt på endringer

Økonomi kan være flyktig og endrer seg raskt og overraskende, og påvirker privatøkonomier mer enn de fleste er klar over og forberedt på. Før et forbrukslån tas opp så må en vurdering av egen økonomi gjennomføres også med tanke på om en eller flere renteøkninger kan tåles. En tommelfingerregel er at man som låntaker skal tåle en renteøkning på minst 5 %, og selv om det ikke nødvendigvis høres høyt ut så kan det utgjøre tusenvis av kroner i måneden.

Et forbrukslån kan være en løsning på kort sikt, men en stor utfordring på lang sikt. Har man ikke vurdert muligheten for at renten stiger så kan lånet fort bli uhåndterlig og uføret er i gang. Det kan fort bli en åpenbaring når slike regnestykker settes opp, og at anbefalingen da blir å legge bort hele søknaden eller i det minste at lånebeløpet justeres ned for at man skal tåle økte kostnader ved en renteøkning.

Sammenligningstjenester

For en som ønsker å ta opp et lån så er de mange sammenligningstjenestene på nett et uvurderlig verktøy. Her kan man søke gjennom mange forskjellige långivere samtidig og sammenligne alle kostnader relatert til hvert enkelt lån. Disse tjenestene hjelper deg med å sette opp en uforpliktende søknad som så sendes ut til et antall långivere. Hver enkelt av disse kan da komme med et tilbud til låntakeren som igjen kan sette disse opp mot hverandre.

Ved å bruke sammenligningstjenester kan man sette opp flere alternative budsjetter og få inntrykk av hvilken långiver man bør velge. En ting å huske på er at selv om man kan få mange tilbud fra flere långivere så er det langt fra alle som er listet opp. Bruk Internett og telefonen aktivt for å ta kontakt med de institusjonene som ikke finnes her, og det kan hende man får et bedre tilbud, og et godt utgangspunkt for forhandling.

Oppsummering

  • Vurder behovet
  • Se godt på renter og avdrag
  • Husk på de månedlige marginene
  • Planlegg for dårligere tider
  • Bruk sammenligningstjenester aktivt

Med disse tipsene kan prosessen med å vurdere de ulike forbrukslånene gjøres grundig og trygt. I tillegg må en helhetsvurdering av privatøkonomien og det faktiske behovet for å ta opp et lån vurderes. Det vil alltid bli en ekstra belastning på økonomien, og om man har en presset økonomi kan det bli for mye for mange. Har man kontroll og oversikt, og er forberedt på endringer derimot, så kan et forbrukslån berike livet og livskvaliteten vesentlig, men utvis alltid måtehold!